Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cílené likvidace osob jako prostředek boje proti terorismu
Název práce v češtině: Cílené likvidace osob jako prostředek boje proti terorismu
Název v anglickém jazyce: Targeted killing as a means of the fight against terrorism
Klíčová slova: cílené likvidace osob, terorismus, právo na život
Klíčová slova anglicky: targeted killings of persons, terrorism, right to life
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.12.2011
Datum zadání: 04.07.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.07.2012
Datum a čas obhajoby: 16.10.2012 13:00
Místo konání obhajoby: PF UK, místnost č. 219
Datum odevzdání elektronické podoby:04.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 16.10.2012
Oponenti: prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK