Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nástroje pro tvorbu vzorců organických sloučenin a možnosti jejich využití ve výuce chemie
Název práce v češtině: Nástroje pro tvorbu vzorců organických sloučenin a možnosti jejich využití ve výuce chemie
Název v anglickém jazyce: Tools for Creating Organic Compound Formulas and Possibilities of their Use in Chemistry Education
Klíčová slova: nástroje pro tvorbu chemických struktur, organická chemie, využití ICT ve výuce chemie, učitelské postoje
Klíčová slova anglicky: software for drawing formulas in chemistry; organic chemistry; ICT in chemistry education; teachers’ attitudes
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.12.2011
Datum zadání: 14.12.2011
Datum a čas obhajoby: 18.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Sestavení přehledu ve výuce použitelných technologií
2) Zpracování přehledu aplikací dostupných pro tvorbu vzorců organické chemie a posouzení jejich využitelnosti
3) Zpracování ukázek výukových celků založených na využití nástrojů pro tvorbu vzorců organické chemie
Předběžná náplň práce
Práce zkoumá vhodnost použití chemických editorů ve výuce organické chemie a přípravě na ni na základních školách a gymnáziích. Používá jak kvantitativní, tak kvalitativní metody výzkumu, a konstatuje, že chemické editory by mohly být praktickou učební pomůckou, pokud by byly do edukačního procesu vhodně zařazeny. Práce představuje základní funkce těchto programů s ohledem na jejich technické nároky. Dále zkoumá aktuální stav využívání chemických editorů z pohledu učitelů základních škol a gymnázií.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis explores suitability of software for drawing formulas in organic chemistry and its preparation in elementary and high schools. It uses both quantitative and qualitative research methods and notes that this kind of software could be a practical teaching aid if it was properly placed in the educational process. The thesis represents essential functions of these programs with respect to their technical demands. It also examines the current status of the use of software for drawing formulas from the teachers perspective in primary and secondary education.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK