Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proteázy folikulárních tekutin skotu
Název práce v češtině: Proteázy folikulárních tekutin skotu
Název v anglickém jazyce: Protease of bovine follicular fluid
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Liberda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.11.2012
Datum zadání: 03.12.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:22.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Oponenti: RNDr. Veronika Hýsková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK