Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Openings and Closures of English Lessons
Název práce v češtině: Úvod a závěr hodiny anglického jazyka
Název v anglickém jazyce: Openings and Closures of English Lessons
Klíčová slova: plánování hodin, začátky a konce hodin, observace, učitel, žák/student
Klíčová slova anglicky: lesson planning, openings and endings of lessons, observations, the teacher, the learner
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Marie Hofmannová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.12.2011
Datum zadání: 06.04.2012
Datum a čas obhajoby: 01.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Craig Alan Morgan, M.A.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Harmer, J. The Practice of English Language Teaching. London: Longman, 2004.
Underwood, M. Effective Class Management: A practical approach. London: Longman, 1989.
Woodward, T. Planning Lessons and Courses: Designing sequences of work for language classroom. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zaměřuje na plánování ve výuce anglického jazyka, konkrétně na postupy využívané na začátku a konci hodiny. Cílem je zjistit, jak se informace uváděné v odborné literatuře realizují v praxi. Hlavní metodou je zpracování dat z observačních archů, které byly použity při pozorování vyučovacích hodin na různých typech škol od mateřských po jazykové kurzy dospělých.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis is based on openings and closures of English lessons. As one of the sources it uses observation sheets from several Prague schools, i.e. nursery, primary and secondary, and also data from English language courses for adults. The work aims to compare educational theory with school practices.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK