Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diabetes mellitus II. typu ve světle metabolického syndromu
Název práce v češtině: Diabetes mellitus II. typu ve světle metabolického syndromu
Název v anglickém jazyce: Diabetes mellitus type II in the light of metabolic syndrome
Klíčová slova: diabetes mellitus, inzulinová rezistence, metabolický syndrom
Klíčová slova anglicky: diabetes mellitus, insulin resistance, metabolic syndrome
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: PharmDr. MUDr. Kamil Rudolf, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.12.2011
Datum zadání: 13.12.2011
Datum a čas obhajoby: 04.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2013
Oponenti: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Rešerše povědomí pacienta o diagnóze diabetes mellitus včetně aktuální hodnoty glykémie, užívané farmakoterapie a celkových zdravotních rizicích plynoucích z tohoto onemocnění.
Stanovení vhodné metodiky sběru dat, struktura dotazníku a příprava hodnotící databáze.
Sepsání závěrečné práce strukturované v pořadí: úvod, cíl, teoretická část, metodika, výsledky, diskuse, závěr a seznam použité literatury.
Souhrn práce v českém a anglickém jazyce.
Seznam odborné literatury
Češka R, et al. Interna. Praha: Triton, 2010.
Klener P, et al. Vnitřní lékařství. Čtvrté, přepracované a doplněné vydání. Praha: Galén, 2011.
Lincová D, Farghali H, et al. Základní a aplikovaná farmakologie. Druhé, přepracované a doplněné vydání. Praha: Galén, 2007.
Rybka J. Diabetes mellitus – komplikace a přidružená onemocnění. Praha: Grada, 2007.
Svačina Š. Diabetologie - lékařské repetitorium. Praha: Triton, 2010.
Šmahelová A, Lášticová M. Diabetologie pro farmaceuty. Praha: Mladá fronta, 2011.
Vlček J, Fialová D, et al. Klinická farmacie I. Praha: Grada, 2010.
Thomson. MICROMEDEX, DRUGDEX System.
Thomson. MICROMEDEX, MARTINDALE System.
Wiener Ch, Fauci A, Braunwald E, Kasper D, Hauser S, Longo D, Jameson J, Loscalzo J. Harrisonś Principles of Internal Medicine, Self Assessment and Board Review. 17th Edition. USA: McGraw-Hill, 2008.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK