Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní úprava odpisování - srovnání účetních a daňových odpisů
Název práce v češtině: Právní úprava odpisování - srovnání účetních a daňových
odpisů
Název v anglickém jazyce: Legal Regulation of Depreciation - Comparison of Accounting and Taxation Depreciation
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.11.2006
Datum zadání: 20.11.2006
Datum a čas obhajoby: 20.11.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.11.2006
Datum proběhlé obhajoby: 20.11.2006
Oponenti: prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK