Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Fictional Man: Ned Kelly in Peter Carey's True History of the Kelly Gang in Comparison with Older Portrayals
Název práce v češtině: Reflexe příběhu Neda Kellyho v umělecké a memoárové literatuře
Název v anglickém jazyce: Fictional Man: Ned Kelly in Peter Carey's True History of the Kelly Gang in Comparison with Older Portrayals
Klíčová slova: australská literatura, mužství, národní mýtus, loupežník, hrdina, Ned Kelly, Peter Carey
Klíčová slova anglicky: Australian literature, manhood, national myth, outlaw, hero, Ned Kelly, Peter Carey
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.12.2011
Datum zadání: 05.12.2012
Datum a čas obhajoby: 18.01.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.01.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK