Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Historie a současnost české policejní uniformy
Název práce v češtině: Historie a současnost české policejní uniformy
Název v anglickém jazyce: Czech police uniform: past and present
Klíčová slova: móda - oděv - dress code - uniformita – policejní uniforma – výtvarná výchova
Klíčová slova anglicky: fashion – clothing - dress code – uniformity - police uniform - art education
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství (41-UPRPS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marie Bakšteinová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.12.2011
Datum zadání: 12.12.2011
Datum a čas obhajoby: 16.05.2012 09:30
Místo konání obhajoby: ÚPRPŠ, Hloubětínská 26, Praha 9
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Miroslava Špačková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka v úvodu pojedná o uniformě v odívání, vysvětlí pojmy jako je dress code a zváží, jakým způsobem se s uniformitou v módě běžně setkáváme a co tato skutečnost o společnosti a lidské povaze vypovídá.
V hlavní části práce se studentka zaměří především na současnost, ale také na historický vývoj policejní uniformy na našem území od První republiky, bude reflektovat její estetické, ale i sociální proměny. Policejní uniformu bude vnímat jako společenský symbol i metaforu, skrze kterou se občané vztahují ke státní autoritě a pojmům jako bezpečnost, spravedlnost, řád a pořádek. Své názory bude ilustrovat a propojovat s kulturními odkazy, které dohledá (například i ve filmu nebo beletrii).
Ve výtvarně didaktické části studentka navrhne, jak by se témata obsahově spojená s uniformitou (nejen) v odívání dala uplatnit ve výtvarném typu výuky, konkrétně navrhne výtvarné úkoly pro výtvarnou řadu. Uvede věk žáků a typ školního zařízení, pro které by tato výtvarná řada byla vhodná.
V autorské výtvarné části zpracuje téma policejní uniformy skrze umělecký autorský cyklus fotografií z policejního prostředí.
Rozsah práce: 35 stran
Rozsah příloh: Výzkumné šetření formou dotazníku.
Seznam odborné literatury
Oděv jako znak - Jana Skarlantová
Dějiny policie a četnictva - Pavel Macek, Lubomír Uhlíř
Dějiny odívání - Ludmila Kybalová

+ další odborná literatura v průběhu studia pramenů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK