Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kierkegaard's philosophy of existence
Název práce v češtině: Kierkegaardova filozofie existence
Název v anglickém jazyce: Kierkegaard's philosophy of existence
Klíčová slova: pohyb, stávání se, nevinnost, vina, úzkost, etický, duch, já, vztah, zoufalství, náboženský, skok, existence
Klíčová slova anglicky: Movement, becoming, innocence guilt, anxiety, ethical, spirit, self, relation, despair, religious, leap, existence
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Pavel Kouba
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.12.2011
Datum zadání: 12.12.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.02.2012
Datum a čas obhajoby: 05.02.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 05.02.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V diplomové práci by jsem se rád zaměřil na dvě témata, která sa nacházejí v centru Kierkegaardova myšlení. První pojem je pohyb jako změna a druhý Pravda. Pomocí těchto dvou konceptů by jsem rád zachytil dynamiku subjektivity a význam slavného Kierkegaardova tvrzeníze ‘subjektivita je pravda’.
Je to právě změnou v smyslu, v jakém sa pojímají tyto dva termíny, která nám ukáže cestu k změne k subjektivite u jedince. Na příklad, v estetickém modu existence vidíme, že přesně subjektivita je nepravda, takže pojem pravdy se musí změnit aby jsme mohli tvrdit, že ‘subjektivita je pravda’.

I Buď \anebo
1. Estetická existence
a) Vstah estetické existence k pojmu pravdy
b) Vztah estetické existence k pojmu pohybu

2. Etická existence
a) Vstah etické existence k pojmu pravdy
b) Vztah etické existence k pojmu pohybu

II Víra a absolutní paradox
a) Vztah náboženské existence k pojmu pravdy
b) Vztah náboženské existence k pojmu pohybu
Seznam odborné literatury
Primary sources

KIERKEGAARD, S. (1992). Either\or A Fragment of Life. London: Penguin
KIERKEGAARD, S. (1983). Kierkegaard’s Writings, VI: Fear and Trembling; Repetition. Princeton: Princeton University Press
KIERKEGAARD, S. (1985). Kierkegaard’s Writings VII: Philosophical Fragments; Johannes Climacus. Princeton: Princeton University Press
KIERKEGAARD, S. (1980). Kierkegaard’s Writings VIII: The Concept of Anxiety. Princeton: Princeton University Press
KIERKEGAARD, S. (1992). Kierkegaard’s Writings XII: Concluding Unscientific Postscript to Philosophical Fragments Vol. I & II. Princeton: Princeton University Press
KIERKEGAARD, S. (1989). Sickness Unto Death. London: Penguin

Secondary Sources

WESPHAL, M. (1996). Becoming a Self: A Reading of Kierkegaard’s Concluding Unscientific Postscript. USA: Purdue University Press
CARLISLE, C. (2005). Kierkegaard’s Philosophy of Becoming: Movements and Positions. Albany: State University of New York Press.
GABRIEL, M. (2010). Subjectivity and Religious Truth in the Philosophy of Soren Kierkegaard. Macon: Mercer University Press
KANGAS, D.J. (2007). Kierkegaard’s Instant: On Beginnings. Bloomington: Indiana University Press.
WESTON, M. (1994). Kierkegaard and Modern Continental Philosophy: An Introduction. London: Routledge
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK