Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Adaptace adolescentních klientů Zařízení pro děti - cizince
Název práce v češtině: Adaptace adolescentních klientů Zařízení pro děti - cizince
Název v anglickém jazyce: Adaptation of adolescent clients Facility for children of foreign nationals
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lucie Hubertová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.12.2011
Datum zadání: 09.12.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.12.2011
Datum a čas obhajoby: 30.01.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.12.2011
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2012
Oponenti: Mgr. Anna Klimešová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK