Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prostorová orientace a samostatný pohyb dětí se zrakovým a kombinovaným postižením v raném věku
Název práce v češtině: Prostorová orientace a samostatný pohyb dětí se zrakovým a kombinovaným postižením v raném věku
Název v anglickém jazyce: Orientation and mobility of children with visual and multiple disabilities in early childhood
Klíčová slova: zrakové postižení, kombinované postižení, prostorová orientace a samostatný pohyb (PO SP), raný věk, raná péče, rodina
Klíčová slova anglicky: visual impairment, multiple disability, orientation and mobility (O&M), early childhood, early intervention, family
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.12.2011
Datum zadání: 01.11.2012
Datum a čas obhajoby: 19.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce se zabývá prostorovou orientací a samostatným pohybem (PO SP) u dětí se zrakovým a kombinovaným postižením v raném věku. Podává základní informace o jedincích se zrakovým a kombinovaným postižení, raném věku, rané péči, PO SP, o významu rodiny a možnostech podpory raného učení. Největší pozornost je věnována oblastem učení PO SP v raném věku a pomůckám PO SP určeným dětem. Dále se zabývá situací v oblasti PO SP u dětí v raném věku v České republice.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis deals with orientation and mobility (O&M) of children with visual and multiple disabilities in early childhood years. It provides basic information about individuals with visual and multiple disabilities, about early childhood, about early intervention, about O&M, about importance of family and about possibilities of support in early learning. The main attention is focused on content areas of O&M in early childhood years and devices O&M for children. It also deals with the situation in the sphere of O&M for children in early childhood in the Czech Republic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK