Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj pražských sídlišť: stárnutí a funkční vybavenost
Název práce v češtině: Vývoj pražských sídlišť: stárnutí a funkční vybavenost
Název v anglickém jazyce: Development of Prague´s Housing Estates: Ageing and Functional Use
Klíčová slova: Praha; sídliště; stárnutí; funční vybavenost
Klíčová slova anglicky: Prague; housing estates; ageing; functional use
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.12.2011
Datum zadání: 31.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2012
Oponenti: Mgr. Branislav Machala, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK