Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Income Elasticity of Electricity Demand: A Meta-Analysis
Název práce v češtině: Meta-analýza důchodové elasticity poptávky po elektřině
Název v anglickém jazyce: Income Elasticity of Electricity Demand: A Meta-Analysis
Klíčová slova: meta-analýza, poptávka po elektřině, důchodová elasticita poptávky po elektřině
Klíčová slova anglicky: meta-analysis, electricity demand, income elasticity of electricity demand
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.04.2013
Datum zadání: 22.04.2013
Datum a čas obhajoby: 09.09.2014 08:30
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2014
Oponenti: PhDr. Diana Žigraiová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Nejprve bych popsal k čemu meta-analýza je, kde se využívá a jaké má výhody. Také bych popsal metody, které budu využívat.
Dále bych popsal, kde se dá důchodová elasticita poptávky po elektřině využít v praxi (optimální zdanění,...).
Následovalo by samotné využití nástrojů meta-analýzy, které odhalují publikační zkreslení, což v předchozích pracích (Espey, Espey, 2004) (Dahl, Jorgensen, Joutz, 2012) nebylo odhalováno.
Na závěr bych shrnul své výsledky a porovnal je s výsledky předchozích prací (Espey, Espey, 2004) (Dahl, Jorgensen, Joutz, 2012).

1) Úvod do meta-analýzy
2) Důchodová elasticita poptávky po elektřině
3) Vlastní meta-analýza
4) Výsledky a závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
First I will explain what the meta-analysis is for, where it is used and what are the advantages of meta-analysis. Also I will describe the methods that will be used in this thesis.
Then I will describe where income elasticity of electricity demand can be used (optimal tax on electricity consumption).
It will be followed by the meta-analysis itself, by using methods for detecting publication bias, which was not done in previous research(Espey, Espey, 2004) (Dahl, Jorgensen, Joutz, 2012).
Finally I will summarize my results and compare them to the previous meta-analysis (Espey, Espey, 2004) (Dahl, Jorgensen, Joutz, 2012).

1) Introduction to meta-analysis
2) Income elasticity of electricity demand
3) Meta-analysis itself
4) Summary


Literature:
- Stanley, T.D., 2001. Wheat from Chaff: meta-analysis as quantitative literature review. J. Econ. Perspect. 15 (3), 131-150.
- Espey, J.A., Espey, M., 2004. Turning on the lights: A Meta-Analysis of Residential Electricity Demand Elasticities, Journal of Agricultural and Applied Economics 36 (1), 65-81
- Stanley, T.D., 2005. Beyond publication bias. J. Econ. Surv. 19 (3), 309–345.
- Stanley, T.D., 2008. Meta-regression methods for detecting and estimating empirical effects in the presence of publication selection. Oxford Bull. Econ. Stat. 70 (1), 103–127.
- Stanley, T.D., Doucouliagos, H., 2010. Picture this: a simple graph that reveals much ado about research. J. Econ. Surv. 24 (1), 170–191.
- Dahl, C., Jorgensen, J., Joutz, F., 2012. A Meta‐Analysis of U.S. Residential, Industrial, and Commercial Electricity Demand [online ]. [retrieved June 6, 2013]. From: http://www.usaee.org/usaee2012/submissions/Presentations/USAEE_Austin_Meta-Analysis_Jason_Jorgensen.pdf
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK