Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pojetí lásky u Platona a Schopenhauera
Název práce v češtině: Pojetí lásky u Platona a Schopenhauera
Název v anglickém jazyce: Concept of Love of Plato and Schopenhauer
Klíčová slova: Metafyzika, vůle, utrpení, májin závoj, genius, světec, láska, krása, soucit, Eros, touha, idea, jev, výchova, ctnost, vědění, pravda, zdání, obec, duše, péče.
Klíčová slova anglicky: Metaphysics, will, suffering, veil of Maya, genius, saint, love, beauty, sympathy, Eros, longing, Idea, phenomenon, upbringing, virtue, knowledge, truth, appearance, congregation, psyche, solicitude.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra filozofie (28-05)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miloslava Blažková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.05.2014
Datum zadání: 05.05.2014
Datum a čas obhajoby: 10.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2014
Oponenti: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Pravidelné konzultace.
Předběžná struktura:
- charakteristika raného středověku
- dobové kroniky se zvláštním akcentem na Řehoře z Tours, osobnost a dílo kronikáře
- chronologické sledování dějin národa Franků
historia sacra - historia profana
Seznam odborné literatury
Výběr:
Řehoř z Tours. O boji králů a údělu spravedlivých. Kronika Franků. Dějiny v deseti knihách. Praha: Argo, 2006. ISBN 8072035975.
BEDNAŘÍKOVÁ Jarmila. Frankové a Evropa. Praha: Vyšehrad, 2009. ISBN 978-80-7021-942-3.
JAMES, Edward. Frankové. 1. vyd. Praha : NLN, 1997. ISBN 80-7106-200-6.


Ian Wood. The Merovingian Kingdom 450-751. London and New York: Longman 1994.
LATE MEROVINGIAN FRANCE HISTORY AND HAGIOGRAPHY 640–720 by Paul Fouracre and Richard A. Gerberding. Manchester and New York Manchester University Press.
FRANKS, NORTHMEN, AND SLAVS: Identities and State Formation in Early Medieval Europe. brepols 2008.
WaIter Goffart. The Narrators of Barbarian History. Princeton: Princeton Press. 1988
Ancient Europe. Encyclopedia of the Barbarian World. New York: Thomson Gale 2004.
Předběžná náplň práce
Tato práce obsahuje seznámení se s nejdůležitějšími aspekty obou metafyzických systémů, jejichž pochopení je nutným předpokladem vedoucím k správnému vysvětlení pojetí lásky u Platona a Schopenhauera. Kromě vysvětlení tohoto pojetí je dalším cílem práce vyvolat zamyšlení nad životem a způsobem jeho žití na pozadí filosofie obou autorů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis introduces the most important aspects of both metaphysical systems. Comprehension of these aspects is an essential assumption leading to the correct explanation of Plato’s and Schopenhauer’s concept of love. In addition to this clarification, the aim of my thesis is also to provoke a contemplation about the life and manner of living on the background of philosophies of the authors.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK