Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení zaměstnanců v Oblastní nemocnici Jičín a.s.
Název práce v češtině: Hodnocení zaměstnanců v Oblastní nemocnici Jičín a.s.
Název v anglickém jazyce: The staff evaluation in Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Klíčová slova: hodnocení pracovníků, pracovní výkon, liniový manažer, top management, implementace, strategie
Klíčová slova anglicky: employee appraisal, performance, line manager, top management, implementation, strategy
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Řízení a supervize (24-KRS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Barbora Vaculíková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.12.2011
Datum zadání: 09.12.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.12.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2012
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMR11POBQ)
Oponenti: Mgr. Petr Slanina
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se bude zabývat zaváděním efektivního hodnocení zaměstnanců do praxe. Zejména rozborem determinant, které jeho úspěšné zavedení podmiňují . Teoretická část by tedy měla poskytnout hlubší teoretický základ pro zavádění změny v organizaci a měla by navazovat a pomoci řešit závěry/zjištění vyplývající z diagnostiky hodnocení zaměstnanců, kterou jsem v rámci studia prováděla. Praktická část bude popisovat aktuální situaci stavu hodnocení zaměstnanců v Oblastní nemocnici Jičín a.s.. Výzkum je zaměřen na hodnocení nelékařských zdravotnických pracovníků ( NLZP ). Očekávaným výstupem je vytvoření nového hodnotícího formuláře pro NLZP.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK