Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Tornáda v České republice
Název práce v češtině: Tornáda v České republice
Název v anglickém jazyce: Tornadoes in the Czech Republic
Klíčová slova: tornádo, konvekce, prekurzory konvekce, vorticita
Klíčová slova anglicky: tornado, convection, precursors of convection, vorticity
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Petr Zacharov, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.12.2011
Datum zadání: 12.12.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:20.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:20.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2014
Oponenti: RNDr. Mgr. Vojtěch Bližňák, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je seznámit se se současným poznáním fyziky vzniku organizované konvekce a tornád a formou rešerše uvést v práci. Práce by měla podat přehled o výskytu tornád v posledním desetiletí a uvést několik vybraných případových studií výskytu tornád s přehledem prekurzorů silné konvekce a tornád.
Literatura:
· Markowski, P., Richardson, Y., 2010: Mesoscale Meteorology in Midlatitudes. Wiley-Blackwell. 407 pp. (Kapitoly 8 a 10.1)
· Řezáčová, D., Novák, P., Kašpar, M., Setvák, M., 2007: Fyzika oblaků a srážek. Academia, 574 pp.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK