Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Josephina - trestní zákoník z r. 1708
Název práce v češtině: Josephina - trestní zákoník z r. 1708
Název v anglickém jazyce: Josephine - the Criminal Code of 1708
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra právních dějin (22-KPD)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2006
Datum zadání: 08.11.2006
Datum a čas obhajoby: 15.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.11.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:02.11.2006
Datum proběhlé obhajoby: 15.05.2007
Oponenti: prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.
  doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK