Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cyklotrimerizace alkynů a nitrilů v syntéze helikálních chirálních látek
Název práce v češtině: Cyklotrimerizace alkynů a nitrilů v syntéze helikálních chirálních látek
Název v anglickém jazyce: Cyclotrimerization of alkynes and nitriles in the synthesis of helically chiral compounds
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické chemie (31-270)
Vedoucí / školitel: RNDr. Irena Stará, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.12.2011
Datum zadání: 30.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:30.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2013
Oponenti: doc. Ing. Tomáš Tobrman, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK