Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Josef Václav Frič (1829–1890): V mé bibliothece
Název práce v češtině: Josef Václav Frič (1829–1890): V mé bibliothece
Název v anglickém jazyce: Josef Václav Frič (1829–1890): In my library
Klíčová slova: osobní knihovna|Josef Václav Frič (1829–1890)|autorská bibliografie|výzkum knižních proveniencí|česká literatura 19. století
Klíčová slova anglicky: personal library|Josef Václav Frič (1829–1890)|author's bibliography|research of book provenance|Czech literature of the 19th century
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.12.2011
Datum zadání: 05.11.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.11.2013
Datum a čas obhajoby: 25.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.03.2019
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc.
  Mgr. Vojtěch Malínek, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK