Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sankční aspekty náhrady škody (právně-komparativní analýza)
Název práce v češtině: Sankční aspekty náhrady škody (právně-komparativní analýza)
Název v anglickém jazyce: Punitive aspects of damages (legal and comparative analysis)
Klíčová slova: náhrada škody, přiměřené zadostiučinění, sankční náhrada škody, common law, prevence, soukromoprávní odpovědnost, vindikace, rehabilitace
Klíčová slova anglicky: damages, just satisfaction, punitive damages, exemplary damages, common law, prevention, civil liability, vindication, rehabilitation
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Karel Beran, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.12.2011
Datum zadání: 04.01.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.09.2013
Datum a čas obhajoby: 23.09.2013 13:30
Místo konání obhajoby: kancelář č. 240
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2013
Oponenti: prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK