Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Dvojkolejnost právní úpravy dominantního postavení v soutěžním právu EU
Název práce v češtině: Dvojkolejnost právní úpravy dominantního postavení v soutěžním právu EU
Název v anglickém jazyce: Duality of the legal regulation of a dominant position in EU competition law
Klíčová slova: evropské soutěžní právo, hospodářská soutěž, dominantní postavení, zneužití dominantního postavení, kontrola koncentrací podniků
Klíčová slova anglicky: european competition law, economic competition, dominance position, abuse of dominant position, control of concentrations between undertakings
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropského práva (22-KEP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Pavel Svoboda, DEA, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.12.2011
Datum zadání: 06.12.2011
Datum a čas obhajoby: 09.05.2012 14:00
Místo konání obhajoby: č. 343
Datum odevzdání elektronické podoby:06.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:06.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 09.05.2012
Oponenti: doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK