Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Péče o zaměstnance
Název práce v češtině: Péče o zaměstnance
Název v anglickém jazyce: Taking Care of Employees
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: Prof. JUDr. Marie Kalenská, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.07.2006
Datum zadání: 02.07.2006
Datum a čas obhajoby: 31.10.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.10.2006
Datum proběhlé obhajoby: 31.10.2006
Oponenti: prof. JUDr. Petr Tröster, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK