Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Verejné zdravotné poistenie a jeho pojatie v Českej republike
Název práce v jazyce práce (slovenština): Verejné zdravotné poistenie a jeho pojatie v Českej
republike
Název práce v češtině: Veřejné zdravotní pojištění a jeho pojetív České republice
Název v anglickém jazyce: Public Health Insurance and Its Conception in the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Jana Zemanová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.07.2006
Datum zadání: 02.07.2006
Datum a čas obhajoby: 31.10.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.10.2006
Datum proběhlé obhajoby: 31.10.2006
Oponenti: prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK