Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odpovědnost státu za škodu podle českého a komunitárního práva
Název práce v češtině: Odpovědnost státu za škodu podle českého a komunitárního
práva
Název v anglickém jazyce: Liability of the State for Damage under Czech Law and Community Law
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropského práva (22-KEP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.07.2006
Datum zadání: 30.07.2006
Datum a čas obhajoby: 30.10.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.10.2006
Datum proběhlé obhajoby: 30.10.2006
Oponenti: JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK