Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problémy zákona o svobodném přístupu k informacím v aplikační praxi
Název práce v češtině: Problémy zákona o svobodném přístupu k informacím v aplikační praxi
Název v anglickém jazyce: Problems in application on free access to information
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.12.2011
Datum zadání: 06.12.2011
Datum a čas obhajoby: 12.09.2012 16:30
Místo konání obhajoby: 105
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:11.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2012
Oponenti: doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK