Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nucené ukončení účasti menšinových akcionářů v akciové společnosti
Název práce v češtině: Nucené ukončení účasti menšinových akcionářů v akciové
společnosti
Název v anglickém jazyce: Forced Termination of Participation of Minority Shareholdres
in a Joint-Stock Company
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.10.2006
Datum zadání: 30.10.2006
Datum a čas obhajoby: 30.10.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.10.2006
Datum proběhlé obhajoby: 30.10.2006
Oponenti: JUDr. Jaroslav Oehm
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK