Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rovné zacházení s muži a ženami podle evropského práva
Název práce v češtině: Rovné zacházení s muži a ženami podle evropského práva
Název v anglickém jazyce: Equal Treatment of Men and Women under European Law
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropského práva (22-KEP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.10.2006
Datum zadání: 30.10.2006
Datum a čas obhajoby: 30.10.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.10.2006
Datum proběhlé obhajoby: 30.10.2006
Oponenti: prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK