Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti výuky práce s mapou na základních a středních školách
Název práce v češtině: Možnosti výuky práce s mapou na základních a středních školách
Název v anglickém jazyce: Possibilities of teaching work with a map at primary and secondary schools
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.11.2014
Datum zadání: 24.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:25.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2015
Oponenti: RNDr. Kateřina Hátlová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK