Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
  
Regulace exprese genu DLX1 přes AP-1 vazebné místo
Název práce v češtině: Regulace exprese genu DLX1 přes AP-1 vazebné místo
Název v anglickém jazyce: Regulation of DLX1 gene expression through AP-1 binding site
Klíčová slova: leukémie, homeoboxové geny, signální dráhy, genová exprese, duální luciferázová esej
Klíčová slova anglicky: leukemia, homeobox genes, signal pathways, gene expression, dual luciferase assay
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Júlia Starková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.12.2011
Datum zadání: 21.12.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:30.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2013
Oponenti: doc. Mgr. Kateřina Machová Poláková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK