Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Epigenetická regulace genů HLA II. třídy a její modifikace během života
Název práce v češtině: Epigenetická regulace genů HLA II. třídy a její modifikace během života
Název v anglickém jazyce: Epigenetic regulation of HLA class II genes and its modification during the lifetime
Klíčová slova: HLA II. třídy, HLA DQA1, HLA DQB1, promotor, metylace DNA
Klíčová slova anglicky: HLA class II, HLA DQA1, HLA DQB1, promoter,DNA methylation
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: Ing. Anna Katarzyna Kotrbová - Kozak, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.12.2011
Datum zadání: 21.12.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2013
Oponenti: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK