Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Studium celogenomové variability lidského cytomegaloviru.
Název práce v češtině: Studium celogenomové variability lidského cytomegaloviru.
Název v anglickém jazyce: The study of the whole genome sequence variability of cytomegalovirus isolates
Klíčová slova: Cytomegalovirus, celý genom, variabilita, sekvenování nové generace, kongenitální infekce, imunosuprimovaní pacienti, izolace, klinické izoláty, genotypy
Klíčová slova anglicky: Human cytomegalovirus, whole genome, variability, next-generation sequencing, congenital infection, immunosuppresed patients, isolation, clinical isolates, genotypes
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.12.2011
Datum zadání: 21.12.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2014
Oponenti: RNDr. Kateřina Roubalová, Dr., CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK