Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Ekofyziologická diferenciace kryptických druhů komplexu Synura petersenii (Synurophyceae)
Název práce v češtině: Ekofyziologická diferenciace kryptických druhů komplexu Synura petersenii (Synurophyceae)
Název v anglickém jazyce: Ecophysiological differentiation of Synura petersenii cryptic species (Synurophyceae)
Klíčová slova: distribuce, druhový komplex, ekofyziologie, kmenová specifita, rychlosti růstu, Synura petersenii,teplota
Klíčová slova anglicky: distribution, ecophysiology, growth rates, species complex, strain specificity, Synura petersenii, temperature
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.12.2011
Datum zadání: 03.12.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2014
Oponenti: prof. RNDr. Josef Elster, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK