Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Nekatolíci na třebičskem panstvi v 17.a 18. století
Název práce v češtině: Nekatolíci na třebičskem panstvi v 17.a 18. století
Název v anglickém jazyce: Non-Catholics in the Domain of Trebic in the 17th and the 18th Centuries
Klíčová slova: Třebíčské panství, nekatolíci, rekatolizace, toleranční patent
Klíčová slova anglicky: Domain of Trebic, non-Catholics, Re-Catholisation, Edict of Tolerance
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.07.2011
Datum zadání: 01.07.2011
Datum a čas obhajoby: 25.11.2011 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:31.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 25.11.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK