Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úloha mitochondriálního genomu v ischemicko-reperfúzním poškození srdce u spontánně hypertenzních potkanů (SHR) adaptovaných na hypoxii.
Název práce v češtině: Úloha mitochondriálního genomu v ischemicko-reperfúzním poškození srdce u spontánně hypertenzních potkanů (SHR) adaptovaných na hypoxii.
Název v anglickém jazyce: Role of mitochonodrial genome in myocardial ischemia-reperfusion injury of spontaneously hypertensive rats (SHR) adapted to hypoxia.
Klíčová slova: ischemicko-reperfúzní poškození, Spontánně hypertenzní potkan, Brown Norway, hypoxie, srdce, mitochondrie, genová exprese
Klíčová slova anglicky: Ischemia-reperfusion injury, Spontaneously hypertensive rat, Brown Norway, hypoxia, heart, mitochondria, genes expression
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.12.2011
Datum zadání: 21.12.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2013
Oponenti: Ing. Petr Mlejnek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK