Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Autor hudby a jeho postavení v rámci muzikálu
Název práce v češtině: Autor hudby a jeho postavení v rámci muzikálu
Název v anglickém jazyce: The Author of Music And His Position within the Musical
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petra Žikovská
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.07.2006
Datum zadání: 31.07.2006
Datum a čas obhajoby: 31.10.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.10.2006
Datum proběhlé obhajoby: 31.10.2006
Oponenti: JUDr. Alexandra Wünschová Pujmanová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK