Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cirkulační vrty a jejich matematické modelování
Název práce v češtině: Cirkulační vrty a jejich matematické modelování
Název v anglickém jazyce: Circulation wells and their mathematical modelling
Klíčová slova: Matematický model, koncepční model, kontaminace, LNAPL, DNAPL, proudění podzemní vody, transport kontaminantů
Klíčová slova anglicky: Mathematical model, conceptual model, contamination, LNAPL, DNAPL, groundwater flow, contaminant transport.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Mls, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.11.2011
Datum zadání: 09.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:28.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2012
Oponenti: RNDr. Jaromír Šantrůček
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK