Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Comprehensive investigation of penetration enhancers with complementary analytical techniques.
Název práce v češtině: Komplexní analytická studie akcelerantů transdermální penetrace.
Název v anglickém jazyce: Comprehensive investigation of penetration enhancers with complementary analytical techniques.
Klíčová slova anglicky: penetration enhancer, transdermal delivery
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavel Doležal, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.11.2011
Datum zadání: 08.12.2011
Datum a čas obhajoby: 05.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2012
Oponenti: RNDr. Marie Musilová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1.Seznámení s dosavadními výsledky školícího pracoviště v oblasti diplomové práce.
2.Obecná formulace cíle práce.
3.Seznámení s pravidly pro bibliografické citace.
4.Zpracování překladu zadaných obecných statí k tématu práce .
5.Vyhledání aktuálních informací v elektronických databázích a časopisech a zpracování rešerše.
6.Upřesnění cíle práce.
7.Realizace a vyhodnocení prvního bloku pokusů.
8.Provedení dalších experimentů s průběžným vyhodnocováním výsledků.
9.Vypracování prvopisu práce s předběžnou formulací závěrů a jejich konsultace.
10.Vyhotovení konečné podoby práce, příprava referátu k obhajobě a stanoviska k posudkům.
Seznam odborné literatury
1. Dvě přehledové stati z monografií a časopisů zadané vedoucím diplomové práce.
2. Samostatně vyhledané informace z elektronické databáze Scopus, případně dalších. Excerptované období je ohraničeno rokem 2000.
3. Původní práce zejména z časopisů Int. J. Pharm., J. Control. Rel., Pharm. Res., J. Pharm. Pharmacol. a Drug Dev. Ind. Pharm. (cca 30 relevantních položek)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK