Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zákaz diskriminace podle Evropské úmluvy o lidských právech a práva EU
Název práce v češtině: Zákaz diskriminace podle Evropské úmluvy o lidských právech
a práva EU
Název v anglickém jazyce: Prohibition of Discrimination under the European Convention on Human Rights and under EU Law
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.07.2006
Datum zadání: 26.07.2006
Datum a čas obhajoby: 26.10.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.10.2006
Datum proběhlé obhajoby: 26.10.2006
Oponenti: prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK