Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Laboratorní metody detekce Borrelia burgdorferi v klinickém materiálu
Název práce v češtině: Laboratorní metody detekce Borrelia burgdorferi v klinickém materiálu
Název v anglickém jazyce: Laboratory methods of detection of Borrelia burgdorferi in clinical material
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marcela Vejsová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.11.2011
Datum zadání: 30.11.2011
Datum a čas obhajoby: 30.05.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2013
Oponenti: PharmDr. Barbora Voxová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Rešerše literárních pramenů.
Popis jednotlivých metod přímé detekce borelií v klinickém materiálu.
Vyhodnocení výsledků, jejich interpretace a diskuze s využitím teoretických a praktických znalostí dané problematiky.
Seznam odborné literatury
PubMed
odborné články u školitele
Cerar T, Ogrinc K, Cimperman J, Lotric-Furlan S, Strle F, Ruzić-Sabljić E. Validation of cultivation and PCR methods for diagnosis of Lyme neuroborreliosis. J Clin Microbiol. 2008 Oct;46(10):3375-9
Aguero-Rosenfeld ME, Wang G, Schwartz I, Wormser GP. Diagnosis of lyme borreliosis. Clin Microbiol Rev. 2005 Jul;18(3):484-509.
Wang G. Direct detection methods for Lyme Borrelia, including the use of quantitative assays. Vector Borne Zoonotic Dis. 2002 Winter;2(4):223-31.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK