Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pozemkové služebnosti - srovnání české a francouzské právní úpravy
Název práce v češtině: Pozemkové služebnosti - srovnání české a francouzské právní úpravy
Název v anglickém jazyce: The land easements- comparaison between Czech and French legal regulation
Klíčová slova: služebnosti, pozemkové služebnosti, věcná břemena, pozemek panující, pozemek služebný
Klíčová slova anglicky: servitudes, landed servitudes, land easements, easements, dominant land, servient land
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.11.2011
Datum zadání: 01.02.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.06.2015
Datum a čas obhajoby: 22.06.2015 13:30
Místo konání obhajoby: 3.p., místnost 338
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:08.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2015
Oponenti: JUDr. Martina Franková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK