Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prostorová distribuce jedinců sumce velkého Silurus glanis ovlivněná známostí
Název práce v češtině: Prostorová distribuce jedinců sumce velkého Silurus glanis ovlivněná známostí
Název v anglickém jazyce: Spatial distribution of the European catfish Silurus glanis influenced by familiarity
Klíčová slova: známost, skrývací chování, prostorová distribuce, sumec velký
Klíčová slova anglicky: familiarity, sheltering behaviour, spatial distribution, wels catfish
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: prof. doc. Mgr. Ondřej Slavík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.11.2011
Datum zadání: 30.11.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2013
Oponenti: prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Vztah mezi nepříbuznými jedinci ryb založený na opakovaných vzájemných kontaktech se nazývá známost. Známost a případné společné rozhodování známých jedinců může být výhodné např. z důvodu snížení vzájemné agresivity, efektivnějšího vyhledávání potravy a ochrany před predátory. Cílem této diplomové práce je testovat vliv známosti na prostorovou distribuci juvenilních jedinců sumce velkého při využívání zdrojů, v tomto případě úkrytů. Sumec je pro podobné experimenty vhodný zejména pro silné sociální vazby v juvenilním stadiu. Experiment probíhá v laboratorním prostředí oválného kanálu, kde dochází ke kontaktům dvou skupin navzájem nepříbuzných sumců. Jedinci uvnitř skupin jsou společně chováni od narození, ale mezi jedinci z různých skupin ke kontaktu nikdy nedošlo. Součástí experimentu je učení sumců využívat uměle vytvořené a standardizované úkryty. Během vlastního experimentu dochází ke kontaktu mezi oběma skupinami za podmínek, kdy počet sumců je vyšší nebo nižší než počet úkrytů. Pro monitorování distribuce jedinců je používán značkovací systém pasivních integrátorů (Passive Integrated Transponder, PIT) a antén. Značky jsou v podstatě mikročipy a zároveň mikro-vysílačky, které vysílají individuálně kódovanou informaci při kontaktu s anténou. Oválný kanál je vybaven 16 anténami, zaznamenávající prostorové rozmístění pokusných jedinců.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK