Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Změny krajinného pokryvu a struktury krajiny v zázemí Prahy vlivem sub-urbanizace
Název práce v češtině: Změny krajinného pokryvu a struktury krajiny v zázemí Prahy vlivem sub-urbanizace
Název v anglickém jazyce: Land cover and landscape structure change due to urban sprawl on the outskirts of Prague
Klíčová slova: (sub)urbanizace, urban sprawl, krajinná struktura, krajinný pokryv, krajinné metriky
Klíčová slova anglicky: (sub)urbanization, urban sprawl, landscape structure, land cover, landscape metrics
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.11.2011
Datum zadání: 16.12.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2013
Oponenti: RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Rešerše literatury věnující se změnám pokryvu a struktury krajiny. V modelovém území bude provedena analýza změny krajinného pokryvu a struktury krajiny pomocí krajinných metrik.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK