Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv krajinného pokryvu a jeho změn na rozšíření a druhové složení dravců v České republice
Název práce v češtině: Vliv krajinného pokryvu a jeho změn na rozšíření a druhové složení dravců v České republice
Název v anglickém jazyce: The influence of land cover and its change on distribution and species composition of raptors in the Czech Republic
Klíčová slova: krajinný pokryv, změny v krajině, úbytek stanovišť, diverzita dravců
Klíčová slova anglicky: land cover, landscape changes, habitat loss, diversity of raptors
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.11.2011
Datum zadání: 16.12.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:29.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2013
Oponenti: RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je zhodnotit závislost diverzity, druhového složení a rozšíření dravců v ČR na krajinném pokryvu a dále zhodnotit změny druhového složení, diverzity a rozšíření v závislosti na změnách krajinného pokryvu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK