Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Geografický původ nepůvodních druhů vyšších rostlin v České republice
Název práce v češtině: Geografický původ nepůvodních druhů vyšších rostlin v České republice
Název v anglickém jazyce: Geographical origin of alien plants in the Czech Republic
Klíčová slova: Nepůvodní druhy v ČR, archeofyty, neofyty, invazní rostliny, fytogeografické oblasti, introdukce
Klíčová slova anglicky: Non-native species in the Czech Republic, archaeophytes, neophytes, invasive plants, phytogeographical areas, introduction
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.11.2011
Datum zadání: 30.11.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:23.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2012
Oponenti: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je na základě rešerše literatury vytvořit přehled o příčinách a způsobech introdukce nepůvodních druhů vyšších rostlin do České republiky, vytvořit přehledné mapy zobrazující geografický původ těchto rostlin a vytvořit pracovní list k výuce problematiky invazí na střední škole.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is to create an overview of causes and means of introduction of non-native plant species based on a literary research, to create survey maps that would indicate geographical origin of these plants and to design a work sheet for the purpose of education of issues connected with invasion at the high school level.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK