Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
A Sure House: Studies on the Dynastic Promise to David in the Books of Samuel.
Název práce v češtině: Pevný dům: studie dynastického slibu Davidovi v knihách Samuelových.
Název v anglickém jazyce: A Sure House: Studies on the Dynastic Promise to David in the Books of Samuel.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Vedoucí / školitel: prof. Martin Prudký, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.11.2011
Datum zadání: 30.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.11.2011
Datum a čas obhajoby: 13.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2012
Oponenti: prof. Dr. Erik Eynikel
  prof. Dr. Christophe Nihan
 
 
Konzultanti: prof. Dr. Thomas Christian Römer
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK