Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sledování parametrů funkce štítné žlázy s ohledem na diagnostiku hypothyreozy u osob středního věku
Název práce v češtině: Sledování parametrů funkce štítné žlázy s ohledem na diagnostiku hypothyreozy u osob středního věku
Název v anglickém jazyce: Monitoring of thyroid function parameters with regard to the diagnosis of hypothyroidism in middle age
Klíčová slova: tumorové markery; biochemická laboratoř; monitorování
Klíčová slova anglicky: tumor markers; biochemical laboratory; monitoring
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.11.2011
Datum zadání: 16.12.2011
Datum a čas obhajoby: 05.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2013
Oponenti: MUDr. Natálie Mészárosová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Seznámení s pracovištěm
Studium odborných článků
Práce na jednotlivých experimentech
Zpracování a vyhodnocení výsledků
Sepsání diplomové práce
Seznam odborné literatury
http://www.cskb.cz/cskb.php?pg=doporuceni
BLAHOŠ, Jaroslav. Endokrinologie – interdisciplinární obor. První vydání. Praha: TRITON, 2006. 505s. ISBN 80-7254-788-7.
LÍMANOVÁ, Zdeňka; NĚMĚC, Jan; ZAMRAZIL, Václav. Nemoci štítné žlázy: Diagnostika a terapie. První vydání. Praha: Galén, 1995. 197 s. ISBN 80-85824-25-6.
LÍMANOVÁ, Zdeňka, et al. Trendy soudobé endokrinologie 2 : Štítná žláza. První vydání. Praha: Galén, 2006. 371 s. ISBN 80-7262-400-8.
ZIMA, Tomáš, et al. Laboratorní diagnostika. První vydání. Praha: Galén, 2002. 727 s. ISBN 80-7262-201-3.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se bude zabývat časným záchytem poruch funkce štítné žlázy u osob středního věku z preventivních prohlídek. Zároveň bude vyhodnoceno procento vyšetření štítné žlázy při preventivních prohlídkách a kontrolním vyšetřování osob s diabetem mellitem a dalšími autoimunními onemocněními, jak je doporučováno v dokumentu „Doporučení pro vyšetřování poruch štítné žlázy“. Práce se rovněž bude zabývat validací metod pro stanovení markerů poruch štítné žlázy. V závěru budou data získaná z ambulantního laboratorního diagnostického centra vyhodnocena a dosažéné výsledky diskutovány.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis will deal with the early capture of thyroid function disorders in middle age for precautionary checks. It will also be assessed a percentage of the thyroid screening during preventive examinations and control investigation of people with diabetes and other autoimmune Melli diseases, as recommended in the document "Recommendations for the investigation of thyroid disorders." The work will also cover validation of methods for determination of markers of thyroid disorders. In conclusion, the data obtained from laboratory diagnostic centers will be evaluated and the results discussed.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK