Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Počítačová simulace a numerická analýza problémů stlačitelného proudění
Název práce v češtině: Počítačová simulace a numerická analýza problémů
stlačitelného proudění
Název v anglickém jazyce: Computer simulation and numerical analysis of compressible flow problems
Klíčová slova: metoda konečných objemů, adaptivní metody, geometrický zákon zachování
Klíčová slova anglicky: finite volume method, adaptive methods, geometric mass conservation law
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.11.2011
Datum zadání: 29.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.11.2011
Datum a čas obhajoby: 15.12.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.12.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:29.11.2011
Datum proběhlé obhajoby: 15.12.2011
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK