Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vina, pokání, odpovědnost
Název práce v češtině: Vina, pokání, odpovědnost
Název v anglickém jazyce: Blame, Repentance, Responsibility
Klíčová slova: světová náboženství, morálka, pokání, Chicago 1993, spravedlnost, hospodářství
Klíčová slova anglicky: worl religions, morality, repentance, Chicago 1993, righteousness, economy
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teologické etiky (27-TE)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Keřkovský, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.11.2011
Datum zadání: 29.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.11.2013
Datum a čas obhajoby: 20.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2013
Oponenti: doc. Jindřich Halama, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK