Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Potravní strategie bezobratlých predátorů horských jezer
Název práce v češtině: Potravní strategie bezobratlých predátorů horských jezer
Název v anglickém jazyce: Foraging strategies of invertebrate predators in mountain lakes
Klíčová slova: Glaenocorisa propinqua, Heterocope saliens, Cyclops abyssorum, potravní preference, Jacobsův index
Klíčová slova anglicky: Glaenocorisa propinqua, Heterocope saliens, Cyclops abyssorum, food preferences, Jacobs index
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.11.2011
Datum zadání: 24.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2014
Oponenti: RNDr. Zuzana Hořická, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK