Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
The relationship between spatial scaling of biodiversity and the number of individuals
Název práce v češtině: Vztah mezi škálováním diverzity a počtem jedinců ve společenstvu
Název v anglickém jazyce: The relationship between spatial scaling of biodiversity and the number of individuals
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: prof. David Storch, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.11.2011
Datum zadání: 24.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2013
Oponenti: RNDr. Mgr. Arnošt Leoš Šizling, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK